Na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w dniu 28 października 2002 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników III edycji Konkursu Architektura Betonowa 2002 i otwarcie wystawy pokonkursowej. W uroczystości wzięli udział: Prezes Firmy promocyjnej Polski Cement dr Jan Deja, Prezes SARP Kraków arch. Krystyna Łyczakowska, Dziekan i Prodziekani Wydziału Architektury PK, profesorowie i studenci uczelni architektonicznych oraz przedstawiciele mediów. Nadesłane prace dyplomowe-konkursowe oceniało Jury III edycji w składzie: przewodniczący jury: prof. zw. dr hab. inż arch. Wacław Seruga, Dziekan WA Politechnika Krakowska, sędzia referent: prof. zw. dr hab. inż arch. Wojciech Buliński, PK, członkowie jury: prof. dr hab. inż arch. Maciej Kysiak, Dziekan WA Politechnika Warszawska, prof. dr hab. inż arch. Nina Juzwa, Dziekan WA Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż arch. Stefan Wrona, WA Politechnika Warszawska, Zbigniew Pilch - przedstawiciel Firmy Polski Cement. Jury nominowało do nagrody 10 projektów. Z projektów nominowanych przyznano dla autorów i promotorów prac Wyróżnienia , Wyróżnienie Specjalne oraz Nagrody Główne Równorzędne. Wyniki ogłosił Dziekan WA PK profesor Wacław Seruga, przewodniczący Jury.
3 Równorzędne Nagrody otrzymali:
arch. Monika Kosoń, Wydział Architektury Politechnika Krakowska, za pracę Muzeum Sztuki I Fotografii W Krakowie, promotor: prof. dr hab. inż arch. Dariusz Kozłowski
- arch. Adam Melcher, Wydział Architektury Politechnika Warszawska, za pracę Goethe Institute w Warszawie, promotor: dr Inż. arch. Marek Budzyński, prof. PW
- arch. Katarzyna Woźniak, Wydział Architektury Politechnika Poznańska, za pracę Kompleks Sakralno-kulturowy Poznań-Łacina, promotor:dr inż. arch. Michał Ankiersztajn
Wyróżnienie specjalne otrzymała:
- arch.
Ewelina Grabusińska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, za pracę Informatorium Tatr, promotor mgr inż. arch. Andrzej Miklaszewski
Wyróżnienia otrzymali:
- arch. Tomasz Ginelli
, Wydział Architektury Politechnika Poznańskiej, za pracę Ratusz - Rataje Łacina Poznań, promotor: dr inż. arch. Michał Ankiersztajn
- arch. Anna Malarczyk, Wydział Architektury Politechnika Krakowska, za pracę Kaplica Nad Wisłą, promotor: dr hab. iarch. Maria Misiągiewicz, Prof. PK
- arch. Paweł Marcinkowski
, Wydział Architektury Politechnika Krakowska, za prace Willa Podmiejska - Architektura Betonowa, promotor: prof. dr hab. iarch. Dariusz Kozłowski
Laureatom nagrodzonych projektów wręczono statuetki Architektura Betonowa, autorstwa Rektora ASP Warszawa profesora Adama Myjaka.
Idea konkursu, eksponowanie estetycznych i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze
znalazła wyraz w nadesłanych pracach konkursowych, a jej realizacja w projektach była podstawą przyznania nagród. Na zakończenie uroczystości organizatorzy ogłosili IV edycję konkursu - Architektura Betonowa 2003.

Nagrody:

Nagroda: Witold Szafrański Nagroda: Krzysztof Frąc Nagroda: Mateusz Gyurkovich

Wyróżnienia:
Wyróżnienie: Mirosław Zięba Wyróżnienie: Adam Skrobisz Wyróżnienie: Monika Pękala

Wyróżnienie specjalne:

Wyróżnienie: Adam Skrobisz