Obrady Jury

Na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w dniu 14 października 2013 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XIV edycji Konkursu Architektura Betonowa 2013 i otwarcie wystawy pokonkursowej. W uroczystości wzięli udział: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej Kazimierz Furtak, Prorektor ds. ogólnych, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu prof. dr hab. inż. Jan Deja, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu inż. Zbigniew Pilch, Dziekan Wydziału Architektury PK Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, Prodziekani Wydziału Architektury PK, prezes SARP Oddział Kraków arch. Biś Lisowski, profesorowie i studenci uczelni architektonicznych oraz przedstawiciele mediów. Nadesłane prace dyplomowe-konkursowe oceniało Jury XIV edycji w składzie: Przewodniczący Jury: Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Sędzia Referent: Prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Członkowie Jury: Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, inż. Zbigniew Pilch, szef marketingu Stowarzyszenie Producentów Cementu. Jury nominowało do nagrody 10 projektów. Z projektów nominowanych przyznano dla autorów i promotorów prac Wyróżnienia oraz Nagrody Główne Równorzędne.

3 Równorzędne Nagrody otrzymali:

Praca 6. Autor: arch. PAWEŁ FIEDCZAK
Tytuł pracy:
Muzeum Motoryzacji w Białymstoku
Promotor: dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Praca 10. Autor: arch. MIKOŁAJ CIEŻKOWICZ
Tytuł pracy:
Dom Spokojnej Starości nad rzeką Ślęzą we Wrocławiu
Promotor: dr inż. arch. Joanna Jabłońska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Praca 16. Autor: arch. MATEUSZ DUDEK
Tytuł pracy:
Świątynia w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. inż. arch.
Dariusz Kozłowski
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

3 Wyróżnień otrzymali:

Praca 3. Autor: arch. OSCAR CIURYŁA
Tytuł pracy:
Koncepcja Strefy Zero w Nowym Jorku. Projekt filharmonii oraz restauracja
Promotor: dr inż. arch. Jan Wrana
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Praca 15. Autor: arch. ALEKSANDRA ROZWADOWSKA
Tytuł pracy:
Krakowskie Muzeum Techniki
Promotor: prof. dr hab. inż. arch.
Dariusz Kozłowski
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Praca 18. Autor: arch. GRZEGORZ MOSKAŁA
Tytuł pracy:
Przestrzeń innowacji. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu.
Promotor: dr inż. arch. Jerzy Grochulski
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Laureatom nagrodzonych projektów wręczono statuetki Architektura Betonowa, autorstwa Dziekana WA PK Dariusza Kozłowskiego.
Idea konkursu, eksponowanie estetycznych i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze znalazła wyraz w nadesłanych pracach konkursowych, a jej realizacja w projektach była podstawą przyznania nagród. Na zakończenie uroczystości organizatorzy ogłosili XII edycję konkursu - Architektura Betonowa 2014.

Nagrody:

PAWEŁ FIEDCZAK MIKOŁAJ CIEŻKOWICZ MATEUSZ DUDEK

Wyróżnienia:
OSCAR CIURYŁA ALEKSANDRA ROZWADOWSKA GRZEGORZ MOSKAŁA