Obrady Jury

Na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w dniu 20 października 2014 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XV edycji Konkursu Architektura Betonowa 2014 i otwarcie wystawy pokonkursowej. W uroczystości wzięli udział: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej Kazimierz Furtak, Prorektor ds. ogólnych, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu prof. dr hab. inż. Jan Deja, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu inż. Zbigniew Pilch, Dziekan Wydziału Architektury PK Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, Prodziekani Wydziału Architektury PK, prezes SARP Oddział Kraków arch. Biś Lisowski, profesorowie i studenci uczelni architektonicznych oraz przedstawiciele mediów. Nadesłane prace dyplomowe-konkursowe oceniało Jury XIV edycji w składzie: Przewodniczący Jury: Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Sędzia Referent: Prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Członkowie Jury: Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, inż. Zbigniew Pilch, szef marketingu Stowarzyszenie Producentów Cementu. Jury nominowało do nagrody 10 projektów. Z projektów nominowanych przyznano dla autorów i promotorów prac Wyróżnienia oraz Nagrody Główne Równorzędne.

3 Równorzędne Nagrody otrzymali:

Praca 2. Autor: arch. MARTYNA ZIÓŁKOWSKA
Tytuł pracy:
Cyberbiuro – biurowiec przyszłości
Promotor: dr inż. arch. JOANNA JABŁOŃSKA
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Praca 9. Autor: arch. AGNIESZKA KALITA
Tytuł pracy:
Kościół w zabudowie miejskiej
Promotor: dr inż. arch. JAN WRANA
Wydział Architektury Politechniki Lubelskiej

Praca 12. Autor: arch. MATEUSZ SARZYŃSKI
Tytuł pracy:
Muzeum Sztuki Współczesnej
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch.
DARIUSZ KOZŁOWSKI
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

3 Wyróżnień otrzymali:

Praca 1. Autor: arch. MARTA GÓRALSKA
Tytuł pracy:
Mała elektrownia wodna
Promotor: dr hab. inż. arch. JAN SŁYK, prof. ndzw. PW
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Praca 11. Autor: arch. ANNA KORZEŃ
Tytuł pracy:
Light SPA- Centrum odnowy
Promotor: dr inż. arch. ADA KWIATKOWSKA
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Praca 13. Autor: arch. ANNA DOBROWOLSKA
Tytuł pracy:
Centrum wystawiennicze w Krakowie
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch.
DARIUSZ KOZŁOWSKI
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Laureatom nagrodzonych projektów wręczono statuetki Architektura Betonowa, autorstwa Dziekana WA PK Dariusza Kozłowskiego.
Idea konkursu, eksponowanie estetycznych i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze znalazła wyraz w nadesłanych pracach konkursowych, a jej realizacja w projektach była podstawą przyznania nagród. Na zakończenie uroczystości organizatorzy ogłosili XII edycję konkursu - Architektura Betonowa 2015.

Nagrody:

MARTYNA ZIÓŁKOWSKA AGNIESZKA KALITA MATEUSZ SARZYŃSKI

Wyróżnienia:
MARTA GÓRALSKA ANNA KORZEŃ ANNA DOBROWOLSKA