Obrady Jury

Na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w dniu 20 października 2015 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XVI edycji Konkursu Architektura Betonowa 2015 i otwarcie wystawy pokonkursowej. W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, Prorektor ds. ogólnych, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu prof. dr hab. inż. Jan Deja, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu inż. Zbigniew Pilch, Prodziekani Wydziału Architektury PK prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz, dr inż. arch. Katarzyna Hodor, prezes SARP Oddział Kraków arch. Biś Lisowski, profesorowie i studenci uczelni architektonicznych oraz przedstawiciele mediów. Nadesłane prace dyplomowe-konkursowe oceniało Jury XVI edycji w składzie: Prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, prof. PŚ, Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, inż. Zbigniew Pilch, szef marketingu Stowarzyszenie Producentów Cementu, Dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, Komisarz Konkursu Architektura Betonowa. Jury nominowało do nagrody 13 projektów. Z projektów nominowanych przyznano dla autorów i promotorów prac Wyróżnienia oraz Nagrody Główne Równorzędne.

W tym roku konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem

 

3 Równorzędne Nagrody otrzymali:

Praca nr 3. Autor: arch. ALEKSANDRA RÓG
Tytuł pracy: Muzeum PRL w Nowej Hucie
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Praca nr 8. Autor: arch. MARTYNA CYRAN
Tytuł pracy: „Obserwatorium rozpadu”. Galeria sztuki przy fortecy Cresmina
Promotor: Dr inż. arch. Ada Kwiatkowska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Praca nr 26. Autor: arch. ADRIAN KASPERSKI
Tytuł pracy: Wyspa przyszłości – wizja rozwoju wyspy Fogo
Promotor: Dr inż. arch. Bartosz Haduch
Wydział Architektury Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

3 Wyróżnień otrzymali:


Praca nr 13. Autor: arch. KATARZYNA ROMANOWSKA

Tytuł pracy: Schronisko turystyczne na wyspie Moskenesoya w Norwegii
Promotor: Dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Praca nr 15. Autor: arch. PAWEŁ WOLANIN
Tytuł pracy: Muzeum przy Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni na Ukrainie
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Praca nr 22. Autor: arch. JAN KOSIŃSKI
Tytuł pracy: Muzeum sztuki nowoczesnej w Krakowie
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Laureatom nagrodzonych projektów wręczono statuetki Architektura Betonowa, autorstwa Dziekana WA PK Dariusza Kozłowskiego.
Idea konkursu, eksponowanie estetycznych i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze znalazła wyraz w nadesłanych pracach konkursowych, a jej realizacja w projektach była podstawą przyznania nagród. Na zakończenie uroczystości organizatorzy ogłosili XVII edycję konkursu - Architektura Betonowa 2016.

Nagrody:

ALEKSANDRA RÓG MARTYNA CYRAN ADRIAN KASPERSKI

Wyróżnienia:
KATARZYNA ROMANOWSKA PAWEŁ WOLANIN JAN KOSIŃSKI