Obrady Jury

W czasie Biennale Architektury 2017 w ICE Krakowów, w dniu 13 października 2017 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XVIII edycji Konkursu Architektura Betonowa 2017 i otwarcie wystawy pokonkursowej. W uroczystości wzięli udział: Prorektor PK, dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK, Prorektro PK, dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu prof. Jan Deja, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu inż. Zbigniew Pilch, prezes SARP arch. Mariusz Ścisło, prezes SARP Oddziaż Kraków arch. Biś Lisowski, profesorowie i studenci uczelni architektonicznych, architekci z Polski i zagranicy oraz przedstawiciele mediów. Nadesłane prace dyplomowe-konkursowe oceniało Jury XVIII edycji w składzie: Przewodniczący Jury:     Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz, Sędzia Referent: Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Dr  inż. arch. Jerzy Grochulski, Członkowie Jury: Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Prof. PŚ, Szef Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu, Inż. Zbigniew Pilch. Jury nominowało do nagrody 18 projektów. Z projektów nominowanych przyznano dla autorów i promotorów prac Wyróżnienia oraz Nagrody Główne Równorzędne.

Nagrodzeni

18  projektów otrzymało nominacj?:

1. Autor: arch. JOANNA URBANOWICZ
Tytuł pracy:
Zagospodarowanie miejsc pozornie utraconych w przestrzeni miejskiej – analiza przypadku
Promotor: Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

2. Autor: arch. PIOTR PASIERBIŃSKI, arch. EWA SROCZYŃSKA
Tytuł pracy:
[Nie]istniejące granice
Promotor:
Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

5. Autor: arch. EDYTA PAULA KONSTANTYNOWICZ
Tytuł pracy:
Please Touch. Eksploratorium Dotyku.
Promotor: Dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska
Wydział Architektury
Politechniki Białostockiej

6. Autor: arch. KINGA GOŁASZEWSKA
Tytuł pracy:
Memorium Ofiar II Wojny Światowej w Białej Podlaskiej
Promotor:
Dr inż. arch. Danuta Korolczuk
Wydział Architektury
Politechniki Białostockiej

7. Autor: arch. Damian Krasnodębski
Tytuł pracy:
Arka pątników na rzece Bug
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Jerzy Uścinowicz, Prof. PB
Wydział Architektury
Politechniki Białostockiej

8. Autor: arch. AGATA SUROWIEC
Tytuł pracy:
Muzeum Natury nad Solin?
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Wojciech Chmielewski
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

10. Autor: arch. JAGODA CYBRUS
Tytuł pracy:
Muzeum Wisły w Krakowie
Promotor:
Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

11. Autor: arch. ANNA WYPYCH
Tytuł pracy:
Termy w Bukowinie Tatrzańskiej
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Marcin Charciarek
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

12. Autor: arch. JOANNA TOKARSKA
Tytuł pracy:
Monument na granicy miasta- winiarnia w Krakowie
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Marcin Charciarek
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

13. Autor: arch. TOMASZ KRZYSZTOF KĘSY
Tytuł pracy:
Obiekty badawczo-edukacyjne w obszarach chronionego krajobrazu. Projekt obserwatorium astronomicznego z placówk? badawcz?
Promotor: Dr hab. inż. arch. Janusz Pachowski
Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej

14. Autor: arch. HANNA BAJWOLUK
Tytuł pracy:
Centrum Tańca w Krakowie
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch.
Dariusz Kozłowski
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

15. Autor: arch. ANNA MARIA JANIK
Tytuł pracy:
Monument w Nowej Hucie-budynek mieszkalny
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Tomasz Kozłowski, prof.PK
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

16. Autor: arch. GRZEGORZ TWARDOWSKI
Tytuł pracy:
Sala koncertowa w Nowej Hucie
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Tomasz Kozłowski, prof.PK
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

17. Autor: arch. ROBERT DUDA
Tytuł pracy:
Opera Krakowska w Nowej Hucie
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Tomasz Kozłowski, prof. PK
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

18. Autor: arch. KONRAD BRZYKCY
Tytuł pracy:
Odnowa centrum Barcelony poprzez zespół budynków (wieżowce, biura i mieszkania)
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Bogusław Podhalański
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

19. Autor: arch. KLAUDIA KSIĘŻARCZYK
Tytuł pracy:
Teatr alternatywny
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Tomasz Kozłowski, prof.PK
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

20. Autor: arch. SANDRA WOJTASIK
Tytuł pracy:
Dom przedpogrzebowy z krematorium
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Tomasz Kozłowski, prof.PK
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

22. Autor: arch. BEATA BOCHENEK
Tytuł pracy: Monument -
Budynek ratusza w Krakowie
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Tomasz Kozłowski, prof.PK
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej


3 Równorzędne Wyróżnienia otrzymali:

6. Autor: arch. KINGA GOŁASZEWSKA
Tytuł pracy:
Memorium Ofiar II Wojny Światowej w Białej Podlaskiej
Promotor:
Dr inż. arch. Danuta Korolczuk
Wydział Architektury
Politechniki Białostockiej

12. Autor: arch. JOANNA TOKARSKA
Tytuł pracy:
Monument na granicy miasta- winiarnia w Krakowie
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Marcin Charciarek
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

13. Autor: arch. TOMASZ KRZYSZTOF KĘSY
Tytuł pracy:
Obiekty badawczo-edukacyjne w obszarach chronionego krajobrazu. Projekt obserwatorium astronomicznego z placówką badawczą
Promotor: Dr hab. inż. arch. Janusz Pachowski
Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej

3 Równorzędne Nagrody otrzymali:

5. Autor: arch. EDYTA PAULA KONSTANTYNOWICZ
Tytuł pracy:
Please Touch. Eksploratorium Dotyku.
Promotor: Dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska
Wydział Architektury
Politechniki Białostockiej

14. Autor: arch. HANNA BAJWOLUK
Tytuł pracy:
Centrum Tańca w Krakowie
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch.
Dariusz Kozłowski
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

19. Autor: arch. KLAUDIA KSIĘŻARCZYK
Tytuł pracy:
Teatr alternatywny
Promotor: Dr hab. inż. arch.
Tomasz Kozłowski, prof.PK
Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

Laureatom nagrodzonych projektów wręczono statuetki Architektura Betonowa, autorstwa prof. Dariusza Kozłowskiego.
Idea konkursu, eksponowanie estetycznych i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze znalazła wyraz w nadesłanych pracach konkursowych, a jej realizacja w projektach była podstawą przyznania nagród. Na zakończenie uroczystości organizatorzy ogłosili XIX edycję konkursu - Architektura Betonowa 2018.

Nagrody:

HANNA BAJWOLUK EDYTA PAULA KONSTANTYNOWICZ KLAUDIA KSIĘŻARCZYK

Wyróżnienia:
KINGA GOŁASZEWSKA JOANNA TOKARSKA TOMASZ KRZYSZTOF KĘSY