Obrady Jury


25 października 2021 ogłoszone zostały wyniki XXII edycji konkursu Architektura Betonowa 2021 — akademickiej nagrody za najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem betonu. Coroczny konkurs organizowany jest dzięki współpracy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu. Nadesłane prace dyplomowe-konkursowe oceniało Jury XXII edycji w składzie: Przewodnicząca Jury, Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK, Dziekan Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej; Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Prof. PŚ, Dziekan Wydział Architektury Politechniki Śląskiej; Dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski, Dziekan Wydział Architektury PW; Dr inż. arch. Roman Czajka, Prodziekan Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej; Komisarz konkursu, Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, Prodziekan Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej; Szef Marketingu Polski Cement SPC, Mgr inż. Zbigniew Pilch. Jury nominowało do nagrody 15 projektów. Z projektów nominowanych przyznano dla autorów i promotorów prac Wyrónienia oraz Nagrody Główne Równorzędne.

Nagrodzeni

Na konkurs nadesłano 20 prac dyplomowych z 6 Wydziałów Architektury. Pośród nadesłanych prac Jury nominowało 15 prac:

1. Autor: arch. APOLONIA SLESAROW; Tytuł pracy: Way station: Asylum for single Mother with Child, Wroclaw / Przystanek: Azyl samotnej matki z dzieckiem, Wrocław; Promotor: Dr inż. arch. Ada Kwiatkowska; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

2. Autor: arch. KINGA KOSIŃSKA; Tytuł pracy: Biebrzańska stanica wodna w Osowcu-Twierdzy; Promotor: Dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, Prof. PB; Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

3. Autor: arch. ZUZANNA DZIĘGIELEWSKA; Tytuł pracy: Trinity – Memorium Ostatniej Próby Nuklearnej; Promotor: Dr inż. arch. Janusz Grycel; Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

4. Autor: arch. MILENA KOPEĆ; Tytuł pracy: Centrum kulturalno-edukacyjne w Białymstoku; Promotor: Dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, Prof. PB; Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

5. Autor: arch. AGNIESZKA KĘPA; Tytuł pracy: Archiwum utopii racjonalizmu w architekturze; Promotor: Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, Prof. PK; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

6. Autor: arch. PATRYCJA JANISZEWSKA; Tytuł pracy: Public Baths In Siechnice. Adaptive reuse of Czechnica Powerplant / Łaźnie Publiczne w Siechnicach. Adaptacja i Modernizacja Elektrociepłowni Czechnica; Promotor: Dr inż. arch. Marek Lamber; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

7. Autor: arch. AGATA JOANNA PAWLIK; Tytuł pracy: City Bridge; Promotor: Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, Prof. PK; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

8. Autor: arch. SZYMON KICIŃSKI; Tytuł pracy: Anachoreo – centrum odnowy duchowej w Górach Beskidzkich; Promotor: Dr inż. arch. Andrzej Sobolewski; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

9. Autor: arch. ZOFIA WRÓBLEWSKA; Tytuł pracy: Wyszkowska Fabryka Mebli: drugie życie obiektów przemysłowych doby powojennego modernizmu; Promotor: Dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

11. Autor: arch. ESTERA CŁAPIŃSKA; Tytuł pracy: Ascetyzm formy jako źródło odnowy – Termy na Kanale Mazurskim; Promotor: Dr hab. inż. arch. Bartosz Hunger, Prof. PŁ; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

14. Autor: arch. NATALIA CZACHOR; Tytuł pracy: Zespół budynków mieszkalno-hotelowych „Super Gigant”; Promotor: Dr inż. arch. Marek Początko; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

15. Autor: arch. JAKUB KOZERA; Tytuł pracy: Rewaloryzacja przestrzeni publicznych Bytomia. Projekt ośrodka Kultury żydowskiej na Placu Grunwaldzkim; Promotor: Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, Prof. PŚ; Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

16. Autor: arch. ANASTASIYA BARAN; Tytuł pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie; Promotor: Dr inż. arch. Przemysław Bigaj; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

18. Autor: arch. KAMILA KIEŁKOWICZ; Tytuł pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie; Promotor: Dr inż. arch. Przemysław Bigaj; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

19. Autor: arch. KATARZYNA KWIECIŃSKA; Tytuł pracy: Ratusz w Nowej Hucie; Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

3 Równorzędne Wyróżnienia otrzymali:


3. Autor: arch. ZUZANNA DZIĘGIELEWSKA; Tytuł pracy: Trinity – Memorium Ostatniej Próby Nuklearnej; Promotor: Dr inż. arch. Janusz Grycel; Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

5. Autor: arch. AGNIESZKA KĘPA; Tytuł pracy: Archiwum utopii racjonalizmu w architekturze; Promotor: Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, Prof. PK; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

18. Autor: arch. KAMILA KIEŁKOWICZ; Tytuł pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie; Promotor: Dr inż. arch. Przemysław Bigaj; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

3 Rówwnorzędne Nagrody otrzymali:


1. Autor: arch. APOLONIA SLESAROW; Tytuł pracy: Way station: Asylum for single Mother with Child, Wroclaw / Przystanek: Azyl samotnej matki z dzieckiem, Wrocław; Promotor: Dr inż. arch. Ada Kwiatkowska; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

11. Autor: arch. ESTERA CŁAPIŃSKA; Tytuł pracy: Ascetyzm formy jako źródło odnowy – Termy na Kanale Mazurskim; Promotor: Dr hab. inż. arch. Bartosz Hunger, Prof. PŁ; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

15. Autor: arch. JAKUB KOZERA; Tytuł pracy: Rewaloryzacja przestrzeni publicznych Bytomia. Projekt ośrodka Kultury żydowskiej na Placu Grunwaldzkim; Promotor: Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, Prof. PŚ; Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Laureatom nagrodzonych projektów wręczono statuetki Architektura Betonowa, autorstwa prof. Dariusza Kozłowskiego.
Idea konkursu, eksponowanie estetycznych i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze znalazła wyraz w nadesłanych pracach konkursowych, a jej realizacja w projektach była podstawą przyznania nagród. Na zakończenie uroczystości organizatorzy ogłosili XXIII edycję konkursu - Architektura Betonowa 2022.

Nagrody:

APOLONIA SLESAROW ESTERA CŁAPIŃSKA JAKUB KOZERA

Wyróżnienia:
ZUZANNA DZIĘGIELEWSKA AGNIESZKA KĘPA KAMILA KIEŁKOWICZ