Powołanie do życia Konkursu Architektura Betonowa zrodziło się z przekonania o stosowności zwrócenia uwag dyplomantów na walory materiału budowlanego, który staje się elementem szczególnej gry o kształt architektury. Jaką rolę w tej grze pełni beton? Tu należy zacytować prof. dr hab. inż. arch. Dariusza Kozłowskiego, który powiada tak:„beton dla architekta jest tym czym diament dla jubilera: odpowiednio oszlifowany staje się brylantem”.
Architektura zawsze korzystała ze środków materialnych – z budulca, ale celem jej było wyniesienie materii ponad tę materię. Ideą Konkursu jest skierowanie uwagi na wynajdywanie właściwej relacji pomiędzy betonem a kształtem architektury. Konkurs jest efektem współpracy Wydziału Architektury – Katedry Projektowania Architektonicznego i Kompozycji Architektoniczej Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu. Należy też przypomnieć, że animatorem przedsięwzięcia był prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, a długoletnim komisarzem konkursu była prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz. Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu prof. dr hab. inż. Jan Deja zbudował fundament Konkursu słowami: „dajemy wam materiał, który możecie przeobrazić w dowolną formę:
tchnijcie ducha w beton”.


Biuro Konkursu: Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Katedra Projektowania Architektonicznego
ul. Warszawska 24 31-155 Kraków
tel./fax: (012) 6282021
e-Mail:
Komisarz Konkursu: prof.
dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
Sekretarze Konkursu: dr inż. arch. Przemysław Bigaj, dr inż. arch. Marek Początko