ARCHITEKTURA BETONOWA 2023

AKADEMICKA NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ ROKU

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej Stowarzyszenie Producentów Cementu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel./fax (12) 6282021 ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków, tel./fax (12) 4233345KARTA UCZESTNICTWAData złożenia pracy........................ Numer pracy.......................

(uzupełnia organizator) (uzupełnia organizator)Wydział Architektury.............................................................................................

Adres....................................................................................................................

tel. (fax)................................................................................................................Tytuł pracy dyplomowej.......................................................................................


.............................................................................................................................


Imię i nazwisko autora pracy................................................................................

Termin obrony......................................................................................................

Adres kontaktowy.................................................................................................

tel.........................................................................................................................

e-mail...................................................................................................................Imię i nazwisko promotora (tytuł naukowy).........................................................

Adres kontaktowy.................................................................................................

tel.........................................................................................................................

e-mail...................................................................................................................WYKAZ ZAWARTOŚCI PRACY:


ilość plansz:.........................................................................................................................

opis.......................................................................................................................................

Wersja cyfrowa....................................................................................................................

Prosimy nie wysyłać modeli projektów


Dyplomant:

(Oświadczam, że wyrażam zgodę na prezentowanie, zgłoszonej przeze mnie pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i publikacji w wydawnictwie pokonkursowymi innych wydawnictwach, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla ich autorów).
...........................................................

podpis dyplomantaPromotor pracy dyplomowej Dziekan (lub Prodziekan) Wydziału Architektury

................................................................... .................................................................

podpis promotora podpis Dziekana (lub Prodziekana)


Karty zgłoszeniowe w formatach doc pdf

Klauzula informacyjna